تحقق بودجه بدون نفت با ‌مالیات‌ستانی از فراریان مالیاتی و کاهش مالیات تولید‌

تحقق بودجه بدون نفت با ‌مالیات‌ستانی از فراریان مالیاتی و کاهش مالیات تولید‌

تحقق بودجه بدون نفت از محل اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و نیز کاهش بار مالیاتی بر دوش بخش مولد اقتصاد، در دستور کار است، که موجب می‌شود مالیات رشد مناسبی را در سال جاری تجربه کند و حرکت به سمت بودجه بدون نفت و تحقق اصلاحات ساختاری بودجه به وقوع بپیوندد.

تحقق بودجه بدون نفت با ‌مالیات‌ستانی از فراریان مالیاتی و کاهش مالیات تولید‌

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سال آینده اتفاقات مهمی در زمینه مالیات رخ خواهد داد و از همین رو بودجه 1403 مقدمه حرکت به سمت بودجه‌ریزی بدون نفت و تمرکز بر پاسخ‌گویی به مصارف جاری کشور از طریق درآمدهای پایدار بودجه‌ای و همچنین به حداقل رسیدن کسری تراز عملیاتی است.

اولین اقدام مهم در زمینه اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاح معافیت‌های غیرضروری موجود در اقتصاد به خصوص برای شرکت‌های بزرگ خام فروش صنعتی است که قابلیت رشد 200 تا 300 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی را دارد.
دومین‌ اقدام مهم در زمینه اصلاح نظام مالیاتی این است که فاز دوم سامانه مودیان‌ اجرایی می‌شود و شفافیت جریان کالایی رخ خواهد داد، بدین ترتیب ‌به راحتی با کمک IT امکان مقابله با فرار مالیاتی و کاهش شدید فرار مالیاتی فراهم می‌شود.
تا پیش این فرار مالیاتی در ارقام بالای چند هزار میلیارد تومان پیگیری می‌شد ولی با اجرای سامانه مودیان و هوشمند کردن فرآیند مالیات‌ستانی، امکان شناسایی و اخذ مالیات تا چند ده میلیارد تومان هم فراهم می‌شود و در گام بعد امکان برون‌سپاری هم دارد‌.
اصلاح وضعیت نامناسب مالیات‌ستانی‌ از ممیزمحوری به سامانه‌محوری و هوشمند شدن نظام مالیاتی، دستاورد دیگر دولت سیزدهم است که از سال گذشته کلید خورده است و تداوم خواهد داشت.
از سوی دیگر شناسایی بیش از 9 میلیون مودی مالیاتی و افزایش چشم‌گیر مودیان مالیاتی هم در رشد درآمدهای مالیاتی کاملا اثرگذار است.
در کنار این موضوع معافیت حقوق مردم افزایش یافته و مالیات تولید هم کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است که نشان از اصلاح ساختاری نظام مالیاتی دارد.

همچنین بخش اصلی و کلیدی تمرکز سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم، تحقق بودجه بدون نفت از محل اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و همچنین کاهش بار مالیاتی بر دوش بخش مولد اقتصاد بوده است.

همه این عوامل در کنار هم موجب شده است مالیات رشد مناسبی را در سال جاری تجربه کند و همچنین حرکت به سمت بودجه بدون نفت و تحقق اصلاحات ساختاری بودجه به وقوع بپیوندد.

‌بودجه بدون نفت و آثار آن برای اقتصاد ایران، رویکرد نظام مالیاتی در تکیه بر درآمدهای مالیاتی پایدار در بودجه 1403 با تمرکز بر کاهش فشار مالیاتی به تولید در کنار اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و فعالیت‌های مخرب سوداگرانه، از مزیت‌های بودجه 1403 است.‌

پایان پیام/

مقاله اصلی