بینید| گاف عجیب نمایندگان در قانون معافیت مالیاتی به روایت سعید محمد

بینید| گاف عجیب نمایندگان در قانون معافیت مالیاتی به روایت سعید محمد

سعید محمد، دبیر پیشین شورای عالی مناطق آزاد می گوید: مجلس پایش را روی گردن سرمایه گذاران مناطق آزاد گذاشت و باعث کوچ کردن آنها شد.

دریافت 7 MB

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سعید محمد، دبیر پیشین شورای عالی مناطق آزاد به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: در مناطق آزاد براساس مشوقات و معافیت‌ها می‌تواند سرمایه جذب کند که معافیت مالیاتی یکی از آن‌هاست اما مجلس به اصطلاح پایش را روی گردن سرمایه‌ گذارانی که در مناطق آزاد بودند، گذاشت و مالیات را در آن‌جا تشدید کرد و مالیات ارزش افزوده را هم برقرار کرد و تاجایی فشار آوردند که ما تابع شدیم.

۲۷۲۱۹

مقاله اصلی