بودجه ۱۴۰۳ آرزوی دولت‌های قبل برای کاهش درآمد‌های نفتی را برآورده کرد

عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص افزایش درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: بودجه ۱۴۰۳ نشان دهنده آن است که آرزو‌های همه دولت‌ها یعنی کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی محقق شده است.

وی افزود: در این بودجه پیش بینی شده که فروش دارایی‌های دولت نیز کمتر شده که این امر به منزله آن است که لایحه بودجه خوبی را دولت سیزدهم تنظیم کرده، چون برخی اقتصاددان غرب زده به دنبال خصوصی سازی بیشتر بودند. وقتی وظیفه تنظیم بازار بر عهده دولت است طبیعتا باید ابزار درآمدی بیشتر و متنوع تری وجود داشته باشد.

شیخی در ادامه با اشاره به این که کارشناسان غرب زده با حمایت از دولت قبل زمینه سازی ناامیدی مردم از اقتصاد کشور را فراهم کردند، گفت: در دولت گذشته میزان تورم به حدود ۶۰ درصد رسیده، خزانه خالی تحویل دولت سیزدهم داده شده و بخش تولید و مولد کشور نیز به نابودی کشیده شد.

شیخی خاطر نشان کرد: به صراحت می‌توانم این نکته را بگویم که در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از میزان واقعی‌ای که دولت سیزدهم باید اخذ کند، از مردم و فراریان مالیاتی گرفته می‌شود به همین دلیل بودجه باید بر مبنای مالیات بسته شود تا از وابستگی به صادرات نفت و درآمدزایی از آن طریق که معمولا مورد تحریم دشمنان قسم خورده کشور قرار می‌گیرد، رهایی یابیم.

وی در ادامه افزود: دولت سیزدهم و سازمان امور مالیاتی هم اکنون رویکرد پسندیده‌ای را در نظر گرفته‌اند و آن مبارزه جدی با فراریان مالیاتی بزرگ است بطوریکه می‌توان گفت بیشتر فرار مالیاتی کشور در بخش غیرمولد اقتصاد کشور رخ می‌دهد، بخشی که در سیطره دلالان و رانت خوران است.

این کارشناس اقتصادی اظهار نمود: به همین دلیل می‌توان گفت در شرایط فعلی افراد غیر مولد تاثیرات بیشتری بر بازار و اقتصاد کشور دارند به همین دلیل شاهد افزایش فاصله طبقاتی در جامعه هستیم.

شیخی در پایان با بیان این که عملکرد دولت سیزدهم و سازمان امور مالیاتی در مالیات ستانی و جلوگیری از فراریان مالیاتی مناسب بوده، خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد راه علاج اقتصاد کشورمان این باشد که از طریق مقابله با فرار مالیاتی بخش غیرمولد را سرکوب کرده و با ابزار‌های متعدد بخش مولد اقتصاد کشورمان را تقویت کنیم.

مقاله اصلی