بررسی طرح مالیات بر سوداگری در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص/ سرنوشت عایدی ناشی از تورم چه شد؟

مفاد طرح مالیات بر سوداگری که حدود یک ماه قبل در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، مراحل تکمیلی بررسی در هیات عالی نظارت را طی می کند.مقاله اصلی