بخشودگی جرایم مالیاتی افراد تا 500 میلیون تومان

بخشودگی جرایم مالیاتی افراد تا 500 میلیون تومان

رئیس سازمان امور مالیاتی از تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی افراد تا 500 میلیون تومان به استانها خبرداد.

بخشودگی جرایم مالیاتی افراد تا 500 میلیون تومان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در راستای تکریم مودیان مالیاتی و تشویق به پرداخت مالیات،‌ اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به ادارات استانی واگذار شده است.

در این زمینه محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی در صفحه مجازی خود نوشت: « اقدام ۳۲ ام سازمان مالیاتی در جهت تکریم مودیان و بهبود محیط کسب و کار؛ تفویض اختیار بخشودگی صددرصدی جرائم مالیاتی قابل بخشش برای مودیانی که تا پایان بهمن ماه بدهی‌شان را بپردازند؛ اشخاص حقیقی تا سقف ۵ میلیارد ریال اشخاص حقوقی تا سقف ۲۰ میلیارد ریال»

وی این تفویض اختیار را گامی در جهت تسهیل کسب‌وکارها و تمرکززدایی دانست.

درآمد مالیاتی امسال در قانون بودجه 750 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در 10 ماه حدود 98 درصد درآمدهای مالیاتی نظیر محقق شده است.

پایان پیام/

مقاله اصلی