بخشنامه موضوع کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی کالاهای اساسی و قند و شکر تولید داخل

بخشنامه موضوع کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی کالاهای اساسی و قند و شکر تولید داخل

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی کالاهای اساسی و قند و شکر تولید داخل ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی کالاهای اساسی و قند و شکر تولید داخل طی نامه شماره 200/1402/8 مورخ 1402/04/05 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

 

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2023/07/10/168898088100251600.pdf”]