بخشنامه موضوع نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

  • خانه
  • اخبار مالیاتی
  • اخبار مالیاتی
  • بخشنامه موضوع نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
بخشنامه موضوع نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 طی نامه شماره 200/1401/59 مورخ 1401/12/27 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2023/03/25/167975216472956200.pdf”]