بخشنامه موضوع اعلام حد نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ

بخشنامه موضوع اعلام حد نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع اعلام حد نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع اعلام حد نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ طی نامه شماره 200/1402/9 مورخ 1402/04/12 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

 

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2023/07/10/168898127786990400.pdf”]