بخشنامه موضوع ارسال نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده 108 قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی

  • خانه
  • اخبار مالیاتی
  • اخبار مالیاتی
  • بخشنامه موضوع ارسال نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده 108 قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی
بخشنامه موضوع ارسال نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده 108 قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ارسال نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده 108 قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ارسال نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده 108 قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی طی نامه شماره 200/1402/4 مورخ 1402/02/17 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2023/05/09/168364414636291100.pdf”]