بخشنامه موضوع ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک

بخشنامه موضوع ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک

بخشنامه موضوع ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک ابلاغ شد.

بخشنامه موضوع ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک طی نامه شماره 200/1401/58 مورخ 1402/12/22 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کامل downlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2023/05/01/168294649821634400.pdf”]