بخشنامه موضوع ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران (مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1402

  • خانه
  • اخبار مالیاتی
  • اخبار مالیاتی
  • بخشنامه موضوع ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران (مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1402
بخشنامه موضوع ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران (مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1402

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران (مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1402 ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران (مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1402 طی نامه شماره 200/1401/57 مورخ 1402/12/22 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2023/05/01/168294604171432000.pdf”]