بخشنامه جدید بخشودگی جرایم مالیاتی؛ همه واریزی‌ها شامل مالیات می‌شود؟

بخشنامه جدید بخشودگی جرایم مالیاتی؛ همه واریزی‌ها شامل مالیات می‌شود؟

سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص بخشودگی جرایم مالیاتی، ابلاغیه جدیدی صادر کرد.

به گزارش خبرآنلاین،در بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی بر استفاده از ظرفیت حداکثری بخشودگی جرایم قابل بخشش و همچنین درآمدی نبودن کلیه واریزی‌ها به حساب مودیان تاکید شده است.

سازمان امور مالیاتی کشور در راستای حل و فصل موضوعات و مشکلات مطرح شده در میزهای خدمت مالیاتی از سوی مودیان طی بخشنامه‌ای به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور موضوع استفاده از ظرفیت حداکثری بخشودگی جرایم قابل بخشش را به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ نموده است.

بر اساس این بخشنامه، به مدیران کل امور مالیاتی اختیار تام داده شده تا با استفاده حداکثری از ظرفیت بخشودگی جرایم قابل بخشش به استثنای موارد خاص و قانونی جهت نهایی کردن پرونده مالیاتی مودیان کوچک و خرد اقدام نمایند.

همچنین در بند دیگری از این بخشنامه تاکید شده است: هر واریزی مشمول مالیات نیست و اگر اسناد و مدارک متقن در این زمینه وجود داشته باشد، در رسیدگی‌های مالیاتی پذیرفته شود.

۲۱۷

مقاله اصلی