ببینید | پیشنهاد معاون وزیر اقتصاد برای ضبط و توقیف اموال برخی افراد خاص!

ببینید | پیشنهاد معاون وزیر اقتصاد برای ضبط و توقیف اموال برخی افراد خاص!

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: به جای زندانی کردن افراد باید دارایی افراد را ضبط کرد / دارایی کسانیکه نمی‌تواند ثابت کند پولش را از کجا آورده باید توقیف شود./نوداقتصادی

261 33

منبع