ببینید | پیش‌بینی لیلاز از فرجام دریافت مالیات از مردم بدون مشروعیت: مردم می‌گویند «فوتِینا»!

برنامه تلویزیونی «شیوه» در شبکه چهار سیما با موضوع حکمرانی اقتصادی با حضور سعید لیلاز، اقتصاددان و سیدیاسر جبرائیلی، پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی برگزار شد. در بخشی از این برنامه پیش‌بینی لیلاز از فرجام دریافت مالیات از مردم بدون مشروعیت بود که بیان کرد: مردم می‌گویند «فوتِینا»!

دریافت 3 MB

265 33

مقاله اصلی