ببینید | هشدار مهم کارشناس تلویزیون به مردم درباره خرید طلا!

کارشناس تلویزیون گفت: طلا از مالیات معاف است؛ در خرید طلا فقط اجرت طلا محاسبه می‌شود و هیچ گونه مالیاتی را نباید شما بپردازید.

دریافت 4 MB

261 33

مقاله اصلی