ببینید | هشدار مهم به مردم برای خرید طلا روی آنتن تلویزیون

هشدار به مردم برای خرید طلا؛ ۹ درصد مالیات فقط از اجرت و سود طلا باید گرفته شود. پس از 12 سال تصویب شد فقط به اصل طلا نباید مالییات بدهند. فقط از اجرت ساخت و درصد سود مغازه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته میشود./صداوسیما

دریافت 9 MB

261 33

مقاله اصلی