ببینید | مصوبه‌ای جدید از مجلس؛ مالیات اینبار از حساب‌های شخصی!

مجلس در اقدامی عجیب مالیات از حساب‌های شخص را تصویب کرد. این اقدام باعث تعجب نمایندگان شده است.

دریافت 961 KB

261 33

مقاله اصلی