ببینید | مالیات ٣٠ میلیاردی برای حدود ١٣٠ اینفلوئنسر اینستاگرام

رئیس سازمان مالیاتی اعلام کرد: برای ۵٠٠ نفر از اینفلوئنسرها پرونده مالیاتی تشکیل شده که حدود ١٣٠ نفر از آنها اظهارنامه تکمیل کرده‌اند. مالیات اظهاری این حدود ١٣٠ نفر ۵۰۰ میلیون تومان بوده که در بررسی‌های ما این رقم به ٣٠ میلیارد تومان رسید.

دریافت 5 MB

261 35

مقاله اصلی