ببینید | قانون مالیات بر عایدی سرمایه شامل مردم عادی می‌شود؟