ببینید | عصبانیت شهربانو منصوریان از پـرداخت مـالیات

واکنش شهربانو منصوریان به پـرداخت مـالیات برای فعالیت در صفحه خود در اینستاگرام را ببینید. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که صاحبان کسب و کارهای مجازی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، باید مالیات خود را به دولت بپردازند.

دریافت 2 MB

261 33

مقاله اصلی