ببینید | حمله تند مجری تلویزیون به صنف طلافروشان

جری تلویزیون به فرار مالیاتی طلافروشان کنایه زد و گفت: این خیانت به مردم است که کارگران، کارمندان و اصناف مالیات می دهند اما یک عده راه فرار مالیاتی را پیدا کرده اند!/صداوسیما

دریافت 3 MB

261 33

مقاله اصلی