ببینید | تصمیم عجیب دولت در خصوص مالیات بر خانه‌های لوکس

ببینید | تصمیم عجیب دولت در خصوص مالیات بر خانه‌های لوکس

مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس یکی از بهترین برنامه‌هایی بود که دولت سیزدهم می‌توانست هم در راستای کاهش شکاف طبقاتی قدمی بردارد و هم درآمد قابل توجهی را برای خود ایجاد کند. منبع: خبرفوری

دریافت 5 MB

۲۶۱ ۳۵

مقاله اصلی