ببینید | برای فرار از مالیات از ترفند کارت به کارت استفاده نکنید!

موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: کارت به کارت کردن ترفند خوبی برای پرداخت نکردن مالیات نیست. از سال گذشته برای افرادی که به صورت کارت به کارت دریافتی داشته‌اند پرونده مالیاتی ایجاد شد. حدود ۱۷۰ هزار نفر را شناسایی کردیم که پرونده مالیاتی نداشتند و برای آن‌ها پرونده مالیاتی تشکیل شد.

دریافت 3 MB

261 35

مقاله اصلی