ببینید | افشای پشت پرده عجیب تعطیلی داروگر

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: هلدینگ داروگر ۱۵ سال بدهی مالیات و ۱۴۰۰ میلیارد تومان مالیات معوقه دارد. این جنجال آفرینی برای فرافکنی برای عدم پرداخت مالیات است. چک های داده شده برای وصول مبلغ مالیات، مربوط به حسابی بوده که توسط مقام قضایی مسدود شده و فاقد هرگونه موجودی است و امضای این چک ها مغایر با امضای رسمی بود./آخرین‌خبر

دریافت 15 MB

261 35

مقاله اصلی