ببینید | افشاگری عجیب وزیر اقتصاد روی آنتن زنده از فرار مالیاتی با کد ملی کودکان

وزیر اقتصاد درباره فرار مالیاتی گفت: دامادی به نام مادر همسرش پرونده‌های مختلف مالیاتی ایجاد کرده بود. ۱۷۶ هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و حتی اسمی از این افراد نبود.

دریافت 12 MB

261 35

مقاله اصلی