ایروانی: نهادهای انقلاب اسلامی جزو بهترین مودیان هستند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بنابر گزارش سازمان امور مالیاتی نهادها جزء بهترین مؤدیان مالیاتی هستند و مالیات آنها در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۱۴۹۵ میلیارد ریال است و از هیچگونه معافیت مالیاتی برخوردار نیستند.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جواد ایروانی معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در خصوص نهادگرایی،گفت نهادگرایی میتواند مسائل ناشی از نظام دیوانسالاری پیچیده هزاره سوم را رفع کند. چابکی انعطاف پذیری ،نیاز محوری مردمی بودن و ارزشی بودن از جمله ویژگیهای بارز نهادها است.

ایروانی گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی حضرت امام با تأسیس نهادهای انقلاب اسلامی سعی کردند روند تحقق اهداف انقلاب را سرعت دهند بزرگنمایی نهادها ترفندی است که سالهاست وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا در پیش گرفته اند دروغهای شاخص دار گفتند و سهم نهادها در اقتصاد را بسیار بالا بیان کردند در حالیکه براساس گزارشهای مالی رسمی حسابرسی شده سهم نهادها از تولید ناخالص ملی در سال 1400 صرفاً 2/3 بوده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ادعای دیگری که بارها تکرار کردند این بود که نهادها مالیات نمیپردازند حال آنکه بنابر گزارش سازمان امور مالیاتی نهادها جزء بهترین مؤدیان مالیاتی هستند و مالیات آنها در سال 1400 حدود 31495 میلیارد ریال است و از هیچگونه معافیت مالیاتی برخوردار نیستند.

ایروانی توضیح داد، نکته دیگری که بارها گفته شده رقابت نهادها با بخش خصوصی است در این باره علاوه بر اینکه براساس برنامه چابک سازی نهادها از برخی فعالیتها خارج شده و میشوند با حضور در بازار سرمایه شفافیت عملکردی ایجاد می‌کنند.

لازم به ذکر است در سال 1399 بیش از دو سوم سرمایه گذاری نهادها با رویکرد اجتماعی- اقتصادی بوده و سهم نهادها در سرمایه گذاری 2/8 کل سرمایه گذاری در کشور میباشد.

وی گفت؛ ذکر این نکته را ضروری میدانم که مسأله اساسی کشور امروز سرمایه گذاری است و همه ظرفیتهای کشور نیستی برای سرمایه گذاری بسیج شوند نهادهای عمومی غیردولتی ماننـد تامین اجتماعی و همچنین نهادهای انقلاب اسلامی جزء ظرفیتهای کشور هستند و بایستی همگرایی و همکاری بین بخشهای مختلف انجام شود و به جای تقابل بین بخشی، تعامل، همکاری و هم افزایی بین بخشهای مختلف اقتصادی ترویج و در نهایت مرد میسازی اقتصاد محقق گردد.

انتهای پیام/

مقاله اصلی