ایجاد میز واکنش سریع برای حل و فصل مسائل فعالان بزرگ اقتصادیبه گزارش رکنا، سید محمد هادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست «هم‌اندیشی مجمع کارآفرینان ایران» که با حضور اعضای مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد، اظهار داشت: نگاه سازمان امور مالیاتی کشور به فعالان اقتصادی یک نگاه بالا به پایین یا تقابلی نیست بلکه ما خود را یک شریک راهبردی که در سود فعالیت ایشان شریک است می‌دانیم.

وی در ادامه افزود: لذا نظام مالیاتی نه تنها نباید برای کسب و کارها مانعی ایجاد کند بلکه تلاش می‌کنیم به صورت حداکثری تکالیف مالیاتی فعال اقتصادی را ساده، شفاف و سیستمی نماییم.

گفتنی است در ادامه این نشست اعضاء مجمع کارآفرینان و شرکت‌های عضو این مجمع به بیان نقطه نظرات و مسائل خود در حوزه‌های مختلف مالیاتی پرداختند تا ضمن استماع مشکلات آنان و رسیدن به همگرایی و هم‌افزایی و ایجاد راهبردهای مشترک، زمینه همکاری و تعامل بیش از پیش سازمان با این مجمع فراهم شود.