اول مهر، تاریخ جدید اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی/ ضریب مالیاتی اینفلوئنسرها 45درصد است یا 75؟

به‌گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی در صورت تأیید قانون تسهیل پایانه‌های فروشگاهی تاریخ اولین فراخوان قانون به اول مهر تغییر پیدا خواهد کرد و به این ترتیب دیگر جریمه مشمول شرکت‌هایی که پیش از آن قانون را اجرا نکرده بودند نخواهد شد.مقاله اصلی