امکان پایش کامل اطلاعات مودیان براساس سامانه مودیان/ تعدیل مالیات‌ها تنها با شرط ارائه اسناد خواهد بود

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی با بیان اینکه در عملکرد سال 1402 همه اقدامات مودیان براساس صورت حساب‌های الکترونیک در سامانه مودیان قابل پایش است، گفت: براساس دستور العمل سازمان، ادارات کل مالیاتی مکلف به کسر میزان مالیات براساس اسناد خواهند بود.مقاله اصلی