افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سال آینده

افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سال آینده

سخنگوی اقتصادی دولت گفت:‌ برای منابع مالی مورد نیاز در طرح متناسب سازی و افزایش مستمری بازنشستگان، قرار شد از محل افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده تامین شود.

افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سال آینده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درحالی‌که پیش از این حمید امانی معاون سازمان برنامه و بودجه از پیشنهاد افزایش 49 درصدی مالیات در سال آینده خبر داده بود، امروز سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد، برای افزایش مستمری بازنشستگان در طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قرار شد، یک درصد به نرخ مالیات ارزش افزوده اضافه شود و از 9 درصد کنونی به 10 درصد افزایش یابد.

این در حالی است که وزیر اقتصاد بارها اعلام کرده است، افزایش درآمد مالیاتی از محل فشار بر پایه‌های مالیاتی موجود و تولیدکنندگان نخواهد بود، بلکه از محل شناسایی موارد فرار مالیاتی و پایه‌های جدید خواهد بود و نرخ مالیات بر تولیدکننده در سال آینده افزایش نخواهد داشت، اما مالیات بر ارزش افزوده که یک نوع مالیات بر مصرف است، از 9 درصد به 10 درصد افزایش خواهد یافت.

در ضمن برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، در شرایط رکودی، افزایش مالیات منجر به کاهش رفاه مصرف‌کننده و کاهش میزان تقاضا خواهد شد.

پایان پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مقاله اصلی