اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، منوط به پرداخت بدهی مالیاتی شد

اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، منوط به پرداخت بدهی مالیاتی شد

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه اصلاح ماده (1) «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم»، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل را منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی کرد.

اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، منوط به پرداخت بدهی مالیاتی شد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه‌‌های منتهی به شماره 30718‏‏‏.99 مورخ 11‏‏‏.02‏‏‏.1399 موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم»، با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، ارقام مندرج در ضوابط یاد شده به روز‌رسانی شد. بدین‌ترتیب ماده (1) ضوابط یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود: «ماده1‏- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از (65) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب سال 1383 و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از (35) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186 ) قانون مذکور می باشد.

تبصره ‏- معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.»

بدین‌ترتیب و با استناد به مصوبه جلسه مورخ 21‏.3‏.1402 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره 50048‏.ت61179 هـ مورخ 24‏.3‏.1402،‌ اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون (5،075،000،000) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (9،425،000،000) ریال دریافت نمایند، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186 ) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشند.

با عنایت به مراتب یاد شده، ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‏‏‏

پایان پیام/

مقاله اصلی