ارائه اظهارنامه مالیاتی صفر نیز می‌تواند مشمول جریمه شود

با رأی دیوان عدالت اداری، ارائه اظهارنامه مالیاتی صفر به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی مربوط تلقی نمی‌شود و می‌تواند مشمول جریمه شود.

– اخبار اجتماعی –

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال شکایت از وزارت امور اقتصاد و دارایی و درخواست ابطال تبصره 3 ماده 22 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم (بخشنامه شماره 180718 مورخ 1398/9/13 سازمان امور مالیاتی) مبنی بر تعیین جریمه غیرقابل بخشش و غیرقابل رسیدگی برای اظهارنامه‌های با مبلغ درآمد صفر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی تبصره مذکور را قابل ابطال ندانست.

دیوان عدالت اداری: سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نیست

در رأی مزبور آمده است؛ بر اساس ماده 22 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1398/9/13: «حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است در مورد آن دسته از مؤدیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می‌نکند، با رعایت مقررات ماده 97 قانون، اظهارنامه‌های مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش‌ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می‌شود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات براساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید» و برمبنای تبصره 5 ماده 22 آیین‌نامه مذکور (الحاقی 1400/3/5): «اجرای حکم این ماده صرفا در خصوص صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که به عنوان مؤدی فعال شناسایی شده‌اند، لازم‌الاجرا می‌باشد.» بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره 3 ماده 22 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1398 که براساس آن مقرر شده است عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت‌های مالی مذکور یا صورت‌های فوق حسب مورد به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی مربوط تلقی نمی‌شود، منصرف از مؤدیانی است که فاقد فعالیت بوده و در سال مالی و مالیاتی هیچگونه درآمدی نداشته باشند و لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

انتهای پیام/

مقاله اصلی