اداره مالیات در کمین خانه‌های خالی پردیس ۲

ایسنا نوشت:سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: آمار واحدهای خالی از سکنه در پردیس از طریق سامانه املاک و اسکان مشخص شده و تا پایان اردیبهشت ماه برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود.

خلیل محبت‌خواه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: عمده تمرکز ما در شهر جدید پردیس روی تکمیل واحدهای مسکن مهر است. در حال حاضر اکثر واحدهایی که تحویل نشده به مراحل نهایی اجرا رسیده که در آینده نزدیک تعداد قابل توجهی را افتتاح می‌کنیم.

وی افزود: واحدهای مسکونی نیمه تمام نواقص جزئی دارد که در حال تکمیل آن هستیم. به طور کلی هدف این است که به وضعیت شهر جدید پردیس سر و سامانی داده شود و متقاضیان در خانه‌های خود ساکن شوند.

سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس تصریح کرد: با توجه به محدودیت زمین در پردیس تعداد واحدهای نهضت ملی مسکن چندان زیاد نیست و حدود ۲۰۰۰ واحد را شامل می‌شود. بنابراین بخش اصلی فعالیت ما به فازهای مسکن مهر و مسائل زیربنایی مربوط است.

محبت‌خواه با اشاره به وجود ۶۵ هزار واحد مسکونی خالی در پردیس گفت: آمار خانه‌های خالی در پردیس و سایر نقاط کشور از طریق سامانه املاک و اسکان دریافت شده که ممکن است در مواردی خانوارها در واحدها ساکن شده باشند و این آمار مقداری تغییر کرده باشد.

وی تاکید کرد: ما لیست خانه‌های خالی پردیس را تا پایان ماه جاری به منظور اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهیم و مالیات سنگینی در انتظار مالکان واحدهای خالی است.

سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره مکانیزم شناسایی واحدهای خالی گفت: زمان تحویل خانه‌هایی که در شهرهای جدید آماده شده مشخص است. آمار واحدها خالی یا دارای سکنه نیز در دسترس قرار دارد که از طریق سامانه املاک و اسکان مشخص شده است.

محبت‌خواه، تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی شهر جدید پردیس را ضروری دانست و گفت: در روزهای آینده جزئیات مربوط به پروژه‌ها را بررسی می‌کنیم. اگر در مواردی مشکلاتی از جانب تعهدات ما یا سایر دستگاه ها و شرکت ها وجود داشته باشد بررسی خواهد شد و برنامه‌ریزی لازم برای اقدامات اجرایی زیرساخت ها و خدمات صورت می‌گیرد.

بنابراین گزارش، قانون مالیات بر خانه‌های خالی آذرماه سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید. طبق آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که حدود ۵۰۰ هزار واحد آن در استان تهران است.

مقاله اصلی