احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۲ برای اجرا ابلاغ شد

احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۲ برای اجرا ابلاغ شد

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱٤٠۲ کل کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱٤٠۲ کل کشور برای اجرا ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است؛ در تبصره ۱ عنوان شده «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۲ درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی معاف از تقسیم سود سهام دولت و نیز سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صف و همچنین سهم ۳ درصد مناطق نفت خیز گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف در آمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون اقدام مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

در ادامه برای مشاهده متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید.

مقاله اصلی