ابطال تنها یک مقرره سازمان امور مالیاتی در چهار ماهه ابتدایی 1402

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی با بیان اینکه در چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ از ۵۴ مقرره مورد شکایت فقط یک مورد آن ابطال گردیده است، گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۸۷/۷ درصدی را نشان می دهد.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی با اشاره به اینکه در چهارماهه ابتدایی سال 1402 از 54 مقرره مورد شکایت فقط یک مورد آن ابطال گردیده است، گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 87/7 درصدی را نشان می دهد.

درآمد مالیاتی نیمه اول سال، بیش از 2برابر درآمد نفتی شد

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای های مالیاتی اظهار کرد: دلیل اصلی کاهش آمار ابطال شده علاوه بر دفاع موثر از مقررات در دیوان عدالت اداری توسط کارشناسان این دفتر ، " افزایش اهتمام تمامی ارکان سازمان به نظارت دقیق تر بر تدوین مقررات و توجه بیشتر بر انطباق آن با قوانین"، " ضعف کیفی رد شکایات؛ علیرغم افزایش کمی آن"، " صدور دستور العمل نحوه اجرای ماده 30 قانون بهبود مستمر کسب و کار" می باشد.

وی با بیان اینکه صدور دستور العمل رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، تغییرات مهمی در فرآیند صدور مقررات مالیاتی ایجاد کرده است اعلام کرد ، از جمله نکات مهم دستور العمل مورد اشاره در راستای تحقق این هدف مهم، محدود شدن صلاحیت صدور مقررات برای صرفاً رئیس کل سازمان، لزوم اطلاع رسانی عمومی پیش نویس مقررات کسب و نظر از عموم مردم و همچنین اعلام عدم مغایرت قانونی از سوی این دفتر است.

انتهای پیام/

مقاله اصلی