قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 18

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 18

برآورد زمان مطالعه: <کمتر از 1 دقیقه

ماده 18 ـ وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

1 ـ وراث طبقة اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن‌، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

2 ـ وراث طبقة دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

3 ـ وراث طبقة سوم که عبارتند از: عمو، عمه‌، دایی‌، خاله و اولاد آنها.

برچسب ها:

سایر مطالب

قبلی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۱۷
بعدی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 21