قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۵

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۵

برآورد زمان مطالعه: <کمتر از 1 دقیقه

ماده ۷۵ از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این­که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این‌ فصل خواهند بود.

‌تبصره ‌۱ در محاسبه مالیات این‌گونه مودیان تاریخ اجاره به‌جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

‌تبصره ‌۲ حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار می‌شود مانع اجرای تبصره‌ (۷) ماده ‌(۵۳) این قانون نخواهد بود.

برچسب ها:
این صفحه برای شما مفید بود؟
نپسندیدم 0

سایر مطالب

قبلی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۴
بعدی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 76
سوالی دارید؟ پایگاه دانش ما را جستجو کنید.