قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۵

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۵

برآورد زمان مطالعه: <کمتر از 1 دقیقه

ماده ۴۵ از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود:

برات،

فته‌طلب (‌سفته) و نظایر آنها.

‌تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود

این صفحه برای شما مفید بود؟
نپسندیدم 0

سایر مطالب

قبلی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۴
بعدی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۶
سوالی دارید؟ پایگاه دانش ما را جستجو کنید.