✅ مهم ترین نکات از مالیات شرکت با مسئولیت محدود

یکی از متداول‌ترین انواع شرکتهای ثبت شده در ایران، شرکت با مسئولیت محدود است؛ زیرا مقررات ثبت این شرکت در مقایسه با سایر انواع شرکتها ساده‌تر است. اما باید بدانید که این شرکت نیز همانند سایر شرکتها مشمول اجرای تکالیف مالیاتی و پرداخت مالیات است. برای اطلاع از نحوه محاسبه مالیات شرکت با مسئولیت محدود در این نوشته مالیات بر عملکرد با ما همراه باشید.

می‌دونستی می‌تونی دوره آموزش مالیات رو به صورت اقساطی هم تهیه کنی. آموزش حرفه‌ای مالیات را با پرشین حساب تجربه کنید.

 

شرکت با مسئولیت محدود چه نوع شرکتی است؟

بر اساس ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود (LLC) نوعی شرکت خصوصی است که بین دو یا چند نفر برای انجام فعالیت‌های تجاری تشکیل می‌شود. در این نوع شرکت، سرمایه اولیه به سهام شرکتی تقسیم نمی‌شود؛ از این رو هر یک از شرکا تنها به میزان سرمایه آورده خود در شرکت، مسئولیت پرداخت قروض و ایفای تعهدات شرکت را بر عهده دارد.

خوب است بدانید:

مطابق ماده 95 قانون تجارت، در اسم شرکت درج عبارت «با مسئولیت محدود» ضروری است؛ در غیر این صورت شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب شده و تابع ‌مقررات آن خواهد بود.

همچنین نام هیچ یک از شرکا نباید در اسم شرکت قید شود؛ زیرا در این صورت شریکی که نام او در اسم شرکت قید شده است، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

انواع مالیات شرکت با مسئولیت محدود

شرکتهای با مسئولیت محدود نیز همانند سایر انواع شرکتها موظف به انجام تکالیف مالیاتی و پرداخت مالیات در موعد مقرر هستند. مالیات شرکت با مسئولیت محدود، به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود:

 • مالیات بر عملکرد
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • مالیات حقوق کارکنان
 • سایر مالیاتها

مالیات بر عملکرد شرکت با مسئولیت محدود

مهم‌ترین نوع مالیات شرکت با مسئولیت محدود، مالیات بر درآمد سالانه این شرکتها است. مطابق قانون مالیاتهای مستقیم این نوع از مالیات به سود سالیانه شرکتها تعلق می‌گیرد.

نحوه محاسبه مالیات بر عملکرد شرکت با مسئولیت محدود

بر اساس ماده 105 ق.م.م، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌ انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع ‌غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق ‌مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است، مشمول مالیات ‌به نرخ 25% خواهند بود.

به این ترتیب فرمول محاسبه مالیات بر عملکرد شرکتها عبارت است از:

25% × (مجموع کلیه درآمدها – مجموع کلیه هزینه‌ها)
نحوه محاسبه مالیات شرکت با مسئولیت محدود

نکته: در محاسبه مالیات شرکت با مسئولیت محدود، ضریب اینتاکد فعالیت اقتصادی نیز در محاسبات لحاظ خواهد شد.

مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت با مسئولیت محدود

در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود مشغول به تولید و یا عرضه کالاها و یا خدمات مشمول ارزش افزوده باشد، موظف است به انجام تکالیف قانونی مربوط به ارزش افزوده است. در واقع مشمولین ارزش افزوده موظفند مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده را در هنگام عرضه کالا یا خدمات خود از مصرف کننده دریافت و به سازمان مالیاتی پرداخت نمایند.

نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده شرکت با مسئولیت محدود

بر اساس ماده 7 قانون دائمی ارزش افزوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات، با نرخ 9% ارزش فروش آنها محاسبه می‌شود. لازم به ذکر است ارزش افزوده کالاهای خاص (نظیر کالاهای نفتی و یا آسیب ریان به سلامت) با نرخ متفاوتی محاسبه می‌شود.

در نتیجه شرکتهای با مسئولیت محدود در زمان خرید کالا یا مواد اولیه ارزش افزوده خرید را پرداخت و در زمان فروش، ارزش افزوده دریافت می‌کنند. به این ترتیب نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده این شرکتها، به شرح زیر است:

مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل پرداخت ارزش افزوده دریافتی – ارزش افزوده پرداختی
نحوه محاسبه ارزش افزوده شرکت با مسئولیت محدود

مالیات حقوق کارکنان شرکتهای با مسئولیت محدود

بر اساس ماده 86 ق.م.م، کلیه پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص موظفند مالیات متعلق را محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد، نسبت به پرداخت مالیات و ارسال لیست مالیات حقوق به اداره مالیاتی اقدام نمایند.

نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان شرکت با مسئولیت محدود

مالیات بر حقوق کارکنان در شرکت با مسئولیت محدود بر اساس نرخ ماده 85 ق.م.م محاسبه و پرداخت می‌شود.

سایر مالیاتهای متعلق شرکت با مسئولیت محدود

گاهی شرکتها بر اساس نیاز با اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادهایی منعقد می‌کنند. این قراردادها بر اساس نوع آنها مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

انواع مالیات شرکت با مسئولست محدود
شرکت با مسئولیت محدود موظف به پرداخت انواع مختلف مالیات نظیر مالیات بر درآمد، ارزش افزوده و مالیات حقوق است

اظهارنامه مالیاتی شرکت با مسئولیت محدود

یکی از مهم‌ترین تکالیف مالیات شرکت با مسئولیت محدود، ارسال اظهارنامه مالیاتی است. شرکتهای با مسئولیت محدود موظف به ارسال دو گروه اظهارنامه مالیاتی به شرح زیر هستند:

 • اظهارنامه مالیات بر عملکرد: 4 ماه پس از پایان سال مالیاتی شرکت (معمولا 31 تیر ماه سال بعد)
 • اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده: 15 روز پس از پایان هر فصل

تکالیف مالیاتی شرکت با مسئولیت محدود

حال که با انواع مالیاتهای یک شرکت با مسئولیت محدود آشنا شدیم، خوب است تکالیف مالیاتی این شرکتها را نیز مرور نماییم:

تکالیف مالیاتی شرکت با مسئولیت محدود موعد انجام تکالیف شرکت با مسئولیت محدود ماده قانونی مربوطه
پرداخت حق تمبر و یا افزایش سرمایه 2 ماه پس از ثبت شرکت و یا ثبت افزایش سرمایه تبصره ماده 48 ق.م.م
تشکیل پرونده مالیاتی 2 ماه پس از ثبت شرکت تبصره ماده 48 ق.م.م
ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده هم زمان با ثبت نام در سامانه مالیاتی* ماده 13 قانون دائمی ارزش افزوده
پلمپ دفاتر قانونی 2 ماه پس از ثبت شرکت بند 9 ماده 6 آیین نامه تحریر دفاتر
ارسال صورت معاملات فصلی 45 روز پس از پایان هر فصل ماده 10 تبصره 3 آیین نامه اجرایی ماده 169 ق.م.م
ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
پرداخت مالیات ارزش افزوده
15 روز پس از پایان هر فصل
یک ماه پس از پایان فصل
ماده 13 قانون دائمی ارزش افزوده
ماده 4 قانون دائمی ارزش افزوده
ارسال لیست مالیات حقوق پایان ماه بعد از پرداخت یا تخصیص حقوق ماده 86 ق.م.م
ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد و اسناد و مدارک مربوطه 4 ماه پس از پایان سال مالیاتی ماده 110 ق.م.م
ارسال گزارش حسابرسی صورتهای مالی (در صورت مشمولیت) 3 ماه پس از انقضای اظهارنامه مالیاتی ماده 272 ق.م.م
تکالیف مالیاتی شرکتهای یا مسئولیت محدود

* مطابق تبصره 1 ماده 21 قانون موقت ارزش افزوده (مستند به ماده 13 قانون دائمی ارزش افزوده) چنانچه مدت فعالیت شغلی مودی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، ارسال اظهارنامه ارزش افزوده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری است. از این رو، شرکت با مسئولیت محدود موظفند بلافاصله پس از ثبت شرکت نسبت به ثبت نام در سامانه ارزش افزوده اقدام نمایند.

معافیتهای مالیاتی شرکت با مسئولیت محدود

قانون معافیت ویژه‌ای برای مالیات شرکت با مسئولیت محدود در نظر نگرفته است؛ معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های مختلف از جمله شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:

 • معافیت مربوط به افزایش درآمد ابرازی
 • معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان
 • فعالیتهای حوزه ایران‌گردی و جهان‌گردی
 • فعالیت‌های تولیدی و معدنی
 • فعالیتهای حوزه کشاورزی
 • فعالیتهای حوزه انتشارات و مطبوعات

معافیت مالیاتی مربوط به افزایش درآمد ابرازی

بر اساس تبصره 7 ماده 105 ق.م.م، اشخاص حقوقی به ازای هر 10% افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، از یک ‌واحد درصد و حداکثر تا پنج ‌واحد درصد کاهش در نرخ مالیات بر عملکرد برخوردار خواهند شد.

نکته: شرط برخورداری از این تخفیف، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌ شده از سوی سازمان مالیاتی است.

معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان

مطابق ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، شرکت‌های دانش بنیان برای درآمدهای حاصل از فعالیتهای حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان، به مدت 15 سال پس از تاریخ صدور مجوز شرکت از پرداخت مالیات معاف هستند.

معافیت مالیاتی فعالیتهای حوزه ایرانگردی و جهانگردی

بر اساس ماده 132 ق.م.م، درآمدهای خدماتی هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی دارای مجوز یا پروانه از وزارتخانه‌های ذی‌ربط، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ۱۰ سال، مشمول مالیات با نرخ صفر است.

معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی و معدنی

مطابق ماده 132 ق.م.م، درآمدهای ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی دارای مجوز یا پروانه از وزارتخانه‌های ذی‌ربط، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ۱۰ سال، مشمول مالیات با نرخ صفر است.

معافیت مالیاتی فعالیتهای حوزه کشاورزی

بر اساس ماده 81 ق.م.م، کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای حوزه کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش ماهی و زنبورعسل و طیور، ماهیگیری و صیادی، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات و باغستان‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند.

همچنین مطابق ماده 141 ق.م.م، درآمد حاصل از صادرات محصولات بخش کشاورزی مشمول مالیات با نرخ صفر است.

معافیت مالیاتی فعالیتهای حوزه انتشارات و مطبوعات

بر اساس بند ل ماده 139 ق.م.م فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

معافیتهای مالیاتی شرکت با مسئولیت محدود
معافیت مالیاتی ویژه ای برای شرکت مسئولیت محدود در نظر گرفته نشده است

3 نکته مهم از مالیات شرکت با مسئولیت محدود

1- مسئولیت پرداخت مالیات شرکت با مسئولیت محدود بر عهده کیست؟

مسئولیت پرداخت مالیات شرکت با مسئولیت محدود، همانند سایر دیون و بدهی‌ها، بر عهده مدیران اصلی شرکت است؛ با این تفاوت که در این شرکتها هر یک از سرمایه‌گذاران به میزان سرمایه‌گذاری اولیه خود، مسئول ایفای تعهدات از جمله پرداخت مالیات شرکت هستند.

2- مالیات شرکت با مسئولیت محدود در صورت عدم فعالیت چگونه محاسبه میشود؟

در صورتی که طی سال مالیاتی هیچ گونه گردش حساب و تراکنش بانکی (اعم از درآمد یا هزینه) از حسابهای شرکت با مسئولیت محدود انجام نشود، این شرکتها موظفند نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی صفر در مهلت مقرر اقدام نمایند. به این ترتیب مالیاتی به آنها تعلق نخواهد گرفت.

3- پرداخت بدهی مالیاتی شرکت با مسئولیت محدود بر عهده کیست؟

پرداخت بدهی مالیاتی شرکت با مسئولیت محدود همانند سایر بدهی‌ها تنها بر عهده خود شخصیت حقوقی (شرکت حقوقی ثبت شده) است. این بدهی باید با سرمایه و یا اموال شرکت پرداخت شود.

! نکته

در صورتی که نام هر یک از شرکا در اسم شرکت با مسئولیت محدود آورده شود، آن شریک در مقابل پرداخت بدهی‌ها از جمله بدهی مالیاتی مسئولیت تضامنی خواهد داشت. بدین ترتیب در صورت عدم پرداخت بدهی، طلبکاران (از جمله سازمان مالیاتی) می‌توانند نسبت به مصادره اموال شخصی وی اقدام نمایند.

کلام آخر

راه‌اندازی شرکت در قالب مسئولیت محدود در کنار مزایایی که برای سرمایه‌گذاران دارد، دغدغه‌هایی نیز برای آنها به دنبال دارد. یکی از مهم‌ترین این دغدغه‌ها انجام تکالیف و پرداخت مالیات شرکت با مسئولیت محدود است. مجموعه پرشین حساب با ارائه آموزش مالیات به صورت اصولی و حرفه‌ای به همراه پشتیبانی، دغدغه‌های شما را مرتفع خواهد نمود.

همین الان اقدام کنید.

مقاله اصلی