نرخ ناچیز مالیات سیگار در لایحه بودجه 1402 / افزایش هزار تومانی هر "پاکت"

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با وجود ورشکستگی بیمارستان‌ها، نگارنده بودجه بدون توجه به پیشنهادهای وزارت بهداشت در حوزه‌هایی مانند سلامت الکترونیک، پزشکی خانواده و طرح دارویار نرخ مالیات سیگار را به بسیارناچیز تعیین کرده است.مقاله اصلی