بخشودگی مالیاتی برای اصناف آسیب دیده از اغتشاشات اخیر

بخشودگی مالیاتی برای اصناف آسیب دیده از اغتشاشات اخیر

داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای به مدیران کل امور مالیاتی بخشودگی جرایم مالیاتی مشاغل، اصناف و واحدهای صنفی وهمچنین کسب و کارهای آسیب دیده از اغتشاشات اخیر را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای به مدیران کل امور مالیاتی بخشودگی جرایم مالیاتی مشاغل، اصناف و واحدهای صنفی وهمچنین کسب و کارهای آسیب دیده از اغتشاشات اخیر را ابلاغ کرد.

بخشودگی مالیاتی برای اصناف آسیب دیده از اغتشاشات اخیر

در این بخشنامه شرایط تفویض اختیار بخشودگی تا پایان سال تمدید شده است.

مقاله اصلی