افزایش قطعی‌سازی پرونده‌های مالیاتی بدون رسیدگی براساس داده محوری

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: قطعی‌سازی درصد بالایی از پرونده‌های مالیاتی بدون رسیدگی از جمله دستاوردهای حوزه داده‌‌محوری مالیات ستانی است.مقاله اصلی