استناد دیوان عدالت اداری به اشکال مطرح شده توسط تسنیم برای ابطال بخشنامه مالیاتی

یکی از نکاتی که در مورد استفاده از اطلاعات حاصل از دستگاه‌های کارتخوان مطرح شده بود این است که مودی نمی‌تواند به اسناد هزینه‌‌ای خود را ارائه کند و این در حالی است که در صورت اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی دیگر نیازی به نگهداری دفتر نخواهد بود.مقاله اصلی